Diện tích khu vực : 320.000 m2

– Diện tích xây dựng công trình: 156.111 m2 . Trong đó : 

  • Khu trưng bày – đón tiếp: 3.534 m2
  • Khu cao ốc: 10.000 m2
  • Khu biệt thự nhà thuyền:126.477 m2
  • khu biệt thự lấn biển:13.000 m2
  • Khu câu lạc bộ biển: 3.100 m2

– Khu vực cây xanh mặt nước: 185.038 m2

– Khu cho giao thông lối đi: 42.141 m2

– Khu khác: 5.466 m2