Tòa nhà văn phòng – chung cư : 16 tầng

Diện tích khu đất: 11.997 m2

Khu đất văn phòng : 3.208,07 m2 ( Diện tích xây dựng : 1.186 m2 )

Khu đất chung cư: 8.789,13 m2 ( Diện tích xây dựng : 3.508 m2 )