Tổng diện tích : 72.000 m2

Diện tích xây dựng biệt thự : 9.248 m2

Diện tích các khu tiện ích: 1.696 m2