Khu đất dự án có diện tích 7.594,2 m2 , gồm 1 tầng hầm và 18 tầng lầu, tổng diện tích sàn là 62.564 m2. Trong đó:

Đất xây dựng: 3.986 m2

Đất cây xanh, mặt nước: 1.534 m2

Đất giao thông: 2.074 m2