Diện tích chiếm đất xây dựng công trình ngầm: 5.380m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 47.732m2, gồm  7 tầng hầm và 3 tầng nổi.